نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد

نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد
گل از تو گلگون تر
اميد ، از تو شيرينتر....

نمی شود که تو باشی و شعر هم باشد
نمی شود که تو باشی، ترانه هم باشد
نمی شود که تو باشی، گلدان ياس هم باشد....
نمی شود که شب هنگام
عطر نگاه تو باشد
"محبوبه های شب" هم باشند.

نمی شود می دانم
نمی شود که بهــــــار از تو سبزتر باشد.....

/ 0 نظر / 21 بازدید