لبخند برای زندگی

وقتی دونفر همو دوست دارن.وقتی قراره با هم يه عمر زندگی کنن.وقتی که بخاطر يه سری مشکلات بينشون فاصله افتاده.وقتی تو دلت ميخواد اونا به هم برسن.وقتی واسه کم کردن فاصله شون سختی ميکشن....خيلی چيزا رو تحمل ميکنن......بعد که يه مدت به سختی ميگذره و حالا ميبينی اونا کنار هم هستن.وقتی ميبينی که با هم لبخند ميزنن.وقتی تو نگاهشون چيزی رو كه مدتها گم شده بود پيدا ميکنی.وقتی نگاهشون بهت آرامش ميده.وقتی ميبينی تو هم توی اين آرامش سهمی داری.و وقتی ميبينی اون دوتا کنار هم مثله دو تا عاشق واقعی توی يه مسير مشترک قدم ميذارن.اونوقت از ته دلت يه نفس راحت ميکشی.به رفتنشون به سوی زندگی نگاه ميکنی.لبخند ميزنی و توی دلت واسشون آرزوی خوشبختی ميکنی 01.gif و ميفهمی چقدر دوسشون داری و چقدر ديدن لبخندشون خوشحالت کرده اونقدر که همه کدورتها رو فراموش ميکنی و به خودت می گی:

                                                                                        forgive&forget

/ 0 نظر / 6 بازدید