سال نو

ساعت ۱۲ شبه...در آخرين لحظات سال ۸۲...اينجا بلوار ملک آباد

داری با آخرين سرعت ميری...بارون مياد..انگار واقعا سال داره نو ميشه...اهنگ "بارونو دوست دارم" رو داری گوش ميكني.هوا محشره...سرت رو همزمان با حركت برف پاكن تكون ميدي...داری عشق ميكنی از زندگي...از نفس كشيدن...سرتو از پنجره مياری بيرون...خيس ميشي...از ته دل ميخندي...انگار خيلی خوشحالی كه اين سال بالاخره داره تموم ميشه...خوشحالی واسه تموم كارای خوبی كه كردی و امشب تا اين وقت شب داشتی واسه يه كار خير ازين ور به اون ور ميرفتي...خوشحالی چون فردا لحظه سال تحويل قراره رو يه عالمه لب خنده بياری و خوشحالی كه اينقدر خوشبختي...امسال اولين ساليه كه واسه اومدنش لحظه شماری ميكنی و از خوشحالی و ذوق خوابت نميبره...خوشحالی چون تو اين يه سال بزرگ شدي...ياد گرفتی زندگی كني...اگه خيلی زجر كشيدی اگه خيلی بهت ظلم شد ولی ياد گرفتی ببخشي...ياد گرفتی عشقتو به همه بدي...آزاد باشي...لبخند بزنی و به آدما زندگی بدي...ياد گرفتی همه رو دوست داشته باشی به همه محبت كني...ياد گرفتی آدما رو بخوای ...دوستشون داشته باشی بی هيچ توقعي...اونا رو واسه خودشون بخواي...ياد گرفتی وقتی اون پيرزن پير بهت لبخند ميزنه و ميخواد بغلت كنه بری كنارش و بوسش كنی و بغلش كنی تا اون احساس تنهايی نكنه ...ياد گرفتی كه خدا خيلی مهربونه ...ياد گرفتی هر لحظه رو بايد زندگی كرد...ياد گرفتی دنيا پر از آدمهای خوبه فقط بايد صبور باشي...ياد گرفتی كه دل فقط جای عشق و محبته جای دوستي...دلت رو صاف صاف كردي...الان احساس ميكنی توی دلت هم بهار شده ميخوای داد بزنی بگی چقدر خوشبختي...فردا يه روز خوبه يه روزی كه قراره بری پيش يه عالمه دل پاك...ميخوای كنار اونا باشی ..سال رو نو كنی و لذت ببري...و فقط آرزو ميكنی كه هميشه در كنار خانواده سلامت باشی ...

سال نو مبارك

/ 0 نظر / 13 بازدید